Hủy

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á Tin tức

Cơ hội từ TPP không tự đến

Cơ hội từ TPP không tự đến

Lợi ích TPP mang lại rất lớn, nhưng tận dụng thế nào, nhanh hay chậm…còn tùy thuộc vào chính sách của Chính phủ cũng như nỗ lực của chính các doanh nghiệp.