Hủy

Giảm trợ cấp Tin tức

  • 17/04/2015 - 08:03

    USD giảm mạnh nhất gần 2 tuần

    Ngày 16/4, USD giảm mạnh so với giỏ 6 đồng tiền khác sau bình luận của các quan chức Fed và báo cáo trợ cấp thất nghiệp.