Hủy

Giận dữ bình an Tin tức

Từ giận dữ đến bình an

Từ giận dữ đến bình an

Tác phẩm của Mike George là lời giải đáp cả ý thức lẫn vô thức để hiểu nguyên nhân lẫn con đường giải thoát khỏi sự tức giận