Hủy

Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO Tin tức

Người trẻ đam mê giao hưởng

Người trẻ đam mê giao hưởng

Tập hợp những bạn trẻ yêu giao hưởng, SPYO là tiếng nói của giới trẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, âm nhạc tại TP.HCM.