Hủy

Giật cục Tin tức

Mười giải pháp ổn định tỷ giá

Mười giải pháp ổn định tỷ giá

Dù tỷ giá đã bình thường trở lại sau công bố của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa thể lơ mà theo chuyên gia, cần 10 giải pháp bình ổn.