Hủy

Giờ khắc Tin tức

Hồng Kông trong mưa

Hồng Kông trong mưa

Jacrot đi nhiều nơi trên thế giới và thích lưu lại hình ảnh thành phố nhạt nhòa trong nước.