Hủy

Gio to Tin tức

Điện gió đổi chiều

Điện gió đổi chiều

Nhiều dự án điện gió đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài, mở ra thị trường đầu tư sôi động trong lĩnh vực này.

  • 27/11/2020 - 13:00

    "Sức hút" của năng lượng tái tạo

    Dự báo của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS), năng lượng tái tạo sẽ có tốc độ tăng trưởng bình quân gần 20% trong 10 năm tới.
  • 13/08/2020 - 08:00

    Cờ đến tay điện gió

    Việt Nam được kỳ vọng có thể trở thành một trung tâm điện gió ngoài khơi lớn của thế giới.