Hủy

Giữ của Tin tức

  • 22/09/2014 - 09:16

    Nhà đầu tư tiếp tục bỏ vàng

    Quỹ phòng hộ giảm tiếp đặt cược vào giá vàng tăng khi giá vàng giảm và nhà đầu tư rút 6,7 tỷ USD khỏi các quỹ ETF vàng từ tháng 6.