Hủy

Giúp ích Tin tức

Câu chuyện về tờ 100.000 USD

Câu chuyện về tờ 100.000 USD

Trong lịch sử, Mỹ đã từng in 1 đồng tiền có mệnh giá 100.000 USD và đồng tiền này đã thực sự giúp ích cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.