Hủy

Glint Tin tức

Khi doanh nghiệp chơi trò “nặc danh”

Khi doanh nghiệp chơi trò “nặc danh”

Văn hóa lắng nghe tại doanh nghiệp có thể được xây dựng thông qua việc sử dụng những công cụ nặc danh để lấy ý kiến từ chính đội ngũ nhân viên.