Hủy

Global economy Tin tức

  • 19/04/2023 - 18:30

    Green economy expected to reach $300 bln by 2050

    Viet Nam targets to raise green economy’s contribution to GDP to US$300 billion by 2050 from US$6.7 billion in 2020, Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung told a conference.
  • 16/10/2018 - 06:30

    Không dây nối nền kinh tế số

    Ngành công nghiệp kết nối không dây (wireless) là nền tảng hạ tầng của kinh tế số. Ngành đóng góp hơn 457 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế Mỹ.