Hủy

Gói hỗ trợ Tin tức

  • 31/07/2013 - 10:22

    Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Tiền giấy nằm trên giấy

    Mới đây, Bộ Xây dựng công bố các ngân hàng thương mại (NHTM) đã giải ngân được khoảng 11 tỷ đồng cho 56 khách hàng vay ưu đãi theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và cho rằng đây là thành công bước đầu. Nhưng đối với những người trong cuộc, con số này là quá ít, nếu không nói là việc giải ngân khá ì ạch.
  • 25/04/2013 - 06:45

    Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất 2 năm

    Chương trình tăng chi tiêu của chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trước ảnh hưởng của đồng yên yếu giúp kinh tế nước này tăng trưởng mạnh.