Hủy

Goliath trong Kinh thánh Tin tức

Điểm yếu của quyền lực

Điểm yếu của quyền lực

Mang đến người đọc các chiến thuật để đốn ngã những “gã khổng lồ” đang gây khó khăn cho đời sống mỗi người.