Hủy

Gom vàng Tin tức

Chỉ số CPI tháng 8 tăng 0,22%

Chỉ số CPI tháng 8 tăng 0,22%

Trong 11 nhóm hàng hóa, có 8 nhóm hàng hóa tăng giá và 3 nhóm hàng hóa giảm giá. Tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống.