Hủy

Google Play Store Tin tức

  • 16/01/2018 - 21:48

    iPrice: Shopee qua mặt Lazada

    Thống kê gần đây của iPrice cho thấy ứng dụng mua sắm Shopee đã qua mặt ứng dụng mua sắm của Lazada ở Việt Nam trong năm 2017
XOR, XOR Việt Nam