Hủy

Granada Tin tức

Segovia tức là guitare

Segovia tức là guitare

Người Tây Ban Nha khẳng định: “Ai nói về đàn guitare tức là nói về Segovia”.