Hủy

Green id Tin tức

Điện than: Đầu tư vào ngõ cụt

Điện than: Đầu tư vào ngõ cụt

Ô nhiễm không khí và nước biển là những “đặc sản” không thể tránh khỏi của bất kỳ dự án điện than nào, dù công nghệ tân tiến đến đâu.

XOR, XOR Việt Nam