Hủy

Grenfell Tin tức

Nhà cao tầng: Quá cao, quá nguy hiểm?

Nhà cao tầng: Quá cao, quá nguy hiểm?

Dù có nhiều giải pháp được đưa ra cho vấn đề hỏa hoạn nhà cao tầng, nhưng không có giải pháp nào có thể là câu trả lời luôn luôn đúng.

XOR, XOR Việt Nam