Hủy

Guaido Tin tức

Bất ổn lại gia tăng tại Venezuela

Bất ổn lại gia tăng tại Venezuela

Ông Guaido, thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela, dường như đang muốn gia tăng nỗ lực nhằm chấm dứt cái mà ông này gọi là "sự tiếm quyền" của ông Maduro.