Hủy

Gửi tiền vào ngân hàng Tin tức

Dẫn dòng chảy của vốn vào tâm nền kinh tế

Dẫn dòng chảy của vốn vào tâm nền kinh tế

Vấn đề luôn làm đau đầu các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ đó là: nguồn vốn, lấy ở đâu và đưa đi đâu. Muốn kinh doanh, trước tiên phải có vốn, và để bắt đầu kinh doanh hay phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh thì vấn đề “đầu tiên” vẫn là tiền đâu?