Hủy

Hạ giá sàn xuất khẩu gạo Tin tức

  • 12/03/2014 - 17:15

    Việt Nam hạ giá sàn gạo xuất khẩu

    Lần thứ 2 trong tháng quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới hạ giá sàn để tăng tính cạnh tranh tại đợt đấu thầu gạo sắp tới của Philippines.