Hủy

Han Tin tức

  • 04/03/2024 - 07:30

    Nghịch lý đào tạo nghề

    Nghịch lý của thị trường đào tạo nghề nghiệp là thừa lao động giản đơn nhưng lại thiếu lao động có trình độ tay nghề cao và có những kỹ năng mới.