Hủy

Harvey Tin tức

  • 07/06/2017 - 12:30

    Góc khuất của văn phòng mở

    Dù cải thiện được giao tiếp trong một số trường hợp, nhưng văn phòng mở lại làm ảnh hưởng đến động lực làm việc và khả năng tập trung của nhân viên.