Hủy

Hậu Lộc Tin tức

TPHCM duyệt xây thêm 4 cầu mới

Các cầu này là cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông và cầu Hậu Giang. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2013 đến 9/2014.

Người Tiên Phong