Hủy

He pho Tin tức

  • 27/04/2024 - 07:00

    Bão kinh tế trước El Niño, La Niña

    Ứng phó trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng tồi tệ hơn.
  • 30/12/2023 - 08:30

    Bông tái sinh

    Ngành thời trang đang quay sang trồng bông tái sinh để đối phó với biến đổi khí hậu.
XOR, XOR Việt Nam