Hủy

He so an toan Tin tức

  • 22/11/2023 - 09:10

    Cho vay tiêu dùng lo nợ xấu

    Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế khoảng 12.749 nghìn tỉ đồng, trong đó tín dụng tiêu dùng của toàn hệ thống đạt khoảng 2.703 nghìn tỉ đồng.