Hủy

Hệ thống thuế Tin tức

  • 06/12/2013 - 07:32

    Trung Quốc chính thức cấp phép mạng 4G

    Trung Quốc đã mở cửa thị trường băng thông rộng trên di động của mình bằng việc cấp phép mạng 4G cho ba công ty viễn thông lớn nhất nước này.