Hủy

Hệ thống xử lý nước thải Tin tức

  • 04/04/2012 - 09:42

    SEC dự kiến cổ tức 35% năm 2012

    Công ty dự kiến đầu tư 52,5 tỷ đồng vào hệ thống xử lý nước thải và môi trường với công suất 6 nghìn m3/ngày đêm.
XOR, XOR Việt Nam