Hủy

Health Tin tức

  • 14/10/2020 - 09:42

    Cờ đến tay health tech

    Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng phản ứng với dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup trong lĩnh vực y tế có cơ hội bùng nổ.
  • 21/02/2019 - 14:00

    Dịch vụ y tế “on demand”

    Jio Health muốn có phần trong thị trường dịch vụ khám chữa bệnh Việt Nam trị giá hàng tỉ USD mỗi năm.