Hủy

Hershey Tin tức

Khi những nhãn hàng nhỏ

Khi những nhãn hàng nhỏ "nổi loạn"

Từ năm 2011-2015, các tập đoàn hàng tiêu dùng lớn đã mất gần 3 điểm phần trăm thị phần tại Mỹ do sự cạnh tranh từ các nhãn hàng nhỏ.