Hủy

Hết hấp dẫn Tin tức

Vàng thất sủng

Vàng thất sủng

Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETP vàng tính đến thứ Ba 2/6 giảm 5,45 tấn, tương ứng 0,3%, xuống 1.594,08 tấn.

Người Tiên Phong