Hủy

Hiệp định cptpp Tin tức

 • 16/03/2018 - 20:05

  "Nhỏ mà không yếu" khi tham gia CPTPP?

  Hiệp định sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch cũng là cơ sở, nền tảng để cho các doanh nghiệp có tầm nhìn, định hướng, phát triển bền vững.
 • 12/03/2018 - 08:57

  Nâng cao giá trị xuất khẩu trong CPTPP

  Giá trị xuất khẩu thấp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của công đoàn còn hạn chế. Làm gì để vượt qua khi CPTPP có hiệu lực?
 • 03/01/2018 - 08:47

  Vương quốc Anh có thể gia nhập TPP?

  Nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thời hậu Brexit, Vương quốc Anh đang xem xét việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bô Xuyên Thái Bình Dương.
Người Tiên Phong