Hủy

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam Tin tức

Đồng loạt hiến kế 'giải cứu' kinh tế

Đồng loạt hiến kế 'giải cứu' kinh tế

Hạn chế ưu đãi với doanh nghiệp nhà nước, quyết liệt hơn trong giải quyết nợ xấu,… là những khuyến nghị được các đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài khuyến nghị với Chính phủ tại Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) Việt Nam ngày 3/6