Hủy

Hiệu ứng bầy đàn Tin tức

Quản lý đám đông

Quản lý đám đông

Nghiên cứu về đám đông được ứng dụng trong nhiều hoạt động quản lý đô thị, ứng phó khẩn cấp.