Hủy

Hiip Tin tức

Hiip vừa gọi thêm vốn

Hiip vừa gọi thêm vốn

Hiip, nền tảng influencer (người ảnh hưởng) tại Việt Nam thông báo đã gọi vốn thành công. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Hiip: Bầu show thời công nghệ

Hiip: Bầu show thời công nghệ

Hiip là cầu nối của Influencer Marketing, có thể hiểu là tiếp thị thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến các khách hàng tiềm năng.