Hủy

Hình không gian Tin tức

  • 21/11/2013 - 13:01

    Tái sinh đô thị và cách tân nghệ thuật

    Ngày nay, trên thế giới đã khá quen thuộc với các "khu phố" ("quận", "tổ hợp/ hợp tác xã"… tùy cách gọi) nghệ thuật - mà mô hình chung là "chiếm dụng/thuê mướn"các khu phố đang bỏ hoang để cải biến thành không gian nghệ thuật.