Hủy

Hio Tin tức

Hole-in-one: Sét đánh và bạc tỉ

Hole-in-one: Sét đánh và bạc tỉ

Chỉ vung gậy là có ngay chiếc xe hạng sang hay vài tỉ đồng bỏ túi. Tất nhiên, chỉ có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy nếu giành được cú hole-in-one.