Hủy

Hồ Đắc Di Tin tức

Ảnh hiếm về Việt Nam 120 năm trước

Ảnh hiếm về Việt Nam 120 năm trước

Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm triều đình lại mở khóa thi Hương ở các tỉnh lớn, người thi đỗ năm sau sẽ lên kinh đô để thi Hội và thi Ðình.

Người Tiên Phong