Hủy

Hồ sơ mời thầu Tin tức

  • 14/02/2014 - 14:20

    Sắp chính thức đấu thầu qua mạng

    Tình trạng nhiều nhà thầu kém chất lượng nhưng vẫn thắng thầu do chào giá thấp sẽ được ngăn ngừa khi Luật đấu thầu mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2014.