Hủy

Hồ sơ panama Tin tức

  • 16/05/2016 - 11:30

    Messi hầu tòa vì nghi án né thuế

    Theo cáo trạng, số thu nhập mà Messi đã thực hiện thủ thuật né thuế lên tới 10,1 triệu euro, từ các hợp đồng ký với Adidas, Banco Sabadell, Danone và Telefonia.
XOR, XOR Việt Nam