Hủy

Hòa Phát trả cổ tức năm 2015 Tin tức

Tin vắn chứng khoán ngày 10/3

HAI sẽ bán gần 26,8 triệu cổ phiếu cho nhóm 9 nhà đầu tư cá nhân; Hòa Phát trả cổ tức 10% bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu trong quý II/2015....