Hủy

Hoa yêu thương Tin tức

Toàn cầu hóa vẫn sống khỏe

Toàn cầu hóa vẫn sống khỏe

Bất chấp các lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ và dân túy, hoạt động thương mại toàn cầu đã bắt đầu quay lại đà tăng trưởng mạnh.

XOR, XOR Việt Nam