Hủy

Hoang kinh Tin tức

  • 28/05/2023 - 11:26

    Cuộc sống ở nơi lạm phát vượt 100%

    Làm thế nào mà Argentina, một trong những quốc gia từng giàu nhất thế giới, lại đi đến mức lạm phát 100%, với một núi tiền trở nên vô giá trị?