Hủy

Hoàng Vĩnh Phú Tin tức

Ép trấu ra vàng

Ép trấu ra vàng

Năng lượng sinh của khối phụ phẩm nông nghiệp lên đến gần 53,5 triệu tấn, tương đương với 12,8 triệu tấn dầu thô.