Hủy

Hoạt động chui Tin tức

Nhà máy nhiệt điện chạy “chui”

Nhà máy nhiệt điện chạy “chui”

Bộ Công thương đã công bố hàng loạt nhà máy có nguy cơ ô nhiễm. Nhiều nhà máy chưa vào danh sách nhưng cũng khiến người dân điêu đứng.