Hủy

Hoạt động của ngân hàng Tin tức

Dấu ấn 10 tháng của ngành ngân hàng

Dấu ấn 10 tháng của ngành ngân hàng

Nhìn lại 3/4 chặng đường đã qua của năm 2017, có thể thấy, bên cạnh những khó khăn, thách thức, ngành Ngân hàng cũng đón nhận không ít tin vui.