Hủy

Hoạt động từ thiện Tin tức

Ngày hội Hành trình từ trái tim

Ngày hội Hành trình từ trái tim

Ngày 11.8, tại TP.HCM đã diễn ra ngày hội Hành trình từ trái tim với hơn 5.000 cuốn sách quý được trao tặng tới các thanh niên trên địa bàn thành phố.