Hủy

Hội Nông dân Việt Nam Tin tức

Gạo

Gạo "thua" vì chính sách

Trước năm 2011, các doanh nghiệp đều có quyền xuất khẩu gạo. Nhưng sau đó, quyền xuất khẩu gạo lại phụ thuộc vào một số đầu mối, do Nhà nước chỉ định.