Hủy

Home x Tin tức

  • 28/04/2023 - 23:09

    Singapore doubles tax for foreigners' home purchases

    Singapore announced the increase of taxes on purchases of residential property late Wednesday, as the real estate market in the city-state remains hot, fueled in part by interest from prospective buyers overseas.
  • 18/10/2022 - 09:24

    Văn phòng bất định

    Khả năng trở lại như trước kia là rất bấp bênh, thúc đẩy doanh nghiệp lên lộ trình xây dựng một mô hình làm việc ổn định và hiệu quả.