Hủy

Homestay Tin tức

  • 22/06/2014 - 11:58

    Ngủ trong phòng “lãnh tụ Kim”

    Tôi biết được căn phòng này nhờ kết thân với anh chàng hướng dẫn ở đây, và anh thậm chí còn cho tôi lẻn vào căn phòng này một cách bí mật.