Hủy

Homestay Tin tức

Bùng nổ dịch vụ lưu trú mới

Bùng nổ dịch vụ lưu trú mới

Dịch vụ lưu trú mới Airbnb và homestay đang tạo ra một thị trường khách sạn bổ sung cho khách du lịch và thu hút thế hệ người trẻ.

  • 22/06/2014 - 11:58

    Ngủ trong phòng “lãnh tụ Kim”

    Tôi biết được căn phòng này nhờ kết thân với anh chàng hướng dẫn ở đây, và anh thậm chí còn cho tôi lẻn vào căn phòng này một cách bí mật.